Historisches Falkensee
Geschichtspark Dauerausstellung Museum Rosengarten Falkenhagener Anger Falkenhagener See
Historisches FalkenseeEin Rundgang durch die Geschichte

Nord inngangen til historieparken

 

 

1

Barack fundamenter

7

Obelisk "minnesleir KZ-Sachsenhausen"

2

Bevart barak (blokk 7)

8

Skulptur "Minne mot likegyldighet"

3

Apell sted

9

Minnesmerke og plaketter

4

Camp gate

 

 

5

Voks bunker

 

  Plassering

6

Gårdsbygninger (grunnlag bevart)

 

 

 

 

HISTORIE PARK FALKENSEE

HISTORISK STED KZ YTRE BEARINGS

Fra 1943 til 1945 var en ekstern leir av Sachsenhausen konsentrasjonsleir lokalisert på grunnlag av dagens Falkensee historiske park. Fangene kom fra nesten alle europeiske land og jobbet hovedsakelig i tysk forsvarsindustri. De led stor lidelse og utallige mennesker døde her. Etter krigen fungerte kaserne som karantene for Resettlere, flyktninger fra de tidligere tyske østlige territorier og soldater frigjort fra fangenskap. I slutten av 1948 ble leiren oppløst og bygningen ble gradvis revet ned. De tidligere fangernes kaserner (blokk 7) ble bevart ved bruk som materiell og ingeniørlager. I 1965 kom tidligere franske fanger på stedet deres lidelse tilbake og donert en plakett. To år senere, sammen med folket i Falkensee, innviet de et minnesmerke med et minnesmerke. Fram til 1989 fant rally og kranslegging sted her på årsdagen for leirens frigjøring. I 1992 forkjente ukjente personer dette minnesmerket. I 1993 støttet staten Brandenburg dokumentasjonen og eksponeringen av restene og sporene til den tidligere konsentrasjonsleirens eksterne leir. I tillegg ble det opprettet et omfattende nettverk av baner, som åpner opp historisk parken. Sammen med tidligere innsatte fra åtte europeiske land, innfødte byen Falkensee parken i anledning 50 års jubileum for frigjøringen 25. april 1995. I dag gir historieparken med sine bevarte fengselsbarer og utsatte fundamenter et inntrykk av tidligere konsentrasjonsleir Falkensee og er et minnesmerke og minne.

Luftfoto av 19. april 1945 med KZ satellittleiren (A), produksjonsanleggene til Demag / Alkett (B), krigsfangslederen (C) og tvangsarbeidsleiren (D)

 

Landesluftbildsammelstelle der Landesvermessung og Geobasisinformation Brandenburg